Quyết định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác